Асцендент за родените през Януари
Час Ден от месеца
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
1 21 ВЗН 23 ВЗН 25 ВЗН 28 ВЗН 29 ВЗН 2 СКР 5 СКР 7 СКР 9 СКР 12 СКР 14 СКР
2 3 СКР 5 СКР 7 СКР 6 СКР 12 СКР 14 СКР 16 СКР 19 СКР 21 СКР 24 СКР 26 СКР
3 14 СКР 16 СКР 18 СКР 21 СКР 24 СКР 26 СКР 28 СКР 29 СКР 3 СТР 5 СТР 8 СТР
4 26 СКР 28 СКР 29 СКР 3 СТР 5 СТР 8 СТР 10 СТР 13 СТР 15 СТР 18 СТР 20 СТР
5 8 СТР 11 СТР 12 СТР 15 СТР 18 СТР 20 СТР 23 СТР 26 СТР 28 СТР 1 КЗР 3 КЗР
6 21 СТР 23 СТР 26 СТР 28 СТР 1 КЗР 3 КЗР 7 КЗР 10 КЗР 13 КЗР 16 КЗР 19 КЗР
7 4 КЗР 7 КЗР 10 КЗР 13 КЗР 16 КЗР 19 КЗР 22 КЗР 25 КЗР 29 КЗР 3 ВЗЛ 7 ВДЛ
8 19 КЗР 22 КЗР 25 КЗР 29 КЗР 3 ВДЛ 7 ВДЛ 11 ВДЛ 15 ВДЛ 19 ВДЛ 23 ВДЛ 28 ВДЛ
9 7 ВДЛ 11 ВДЛ 15 ВДЛ 20 ВДЛ 23 ВДЛ 28 ВДЛ 3 РИБ 8 РИБ 13 РИБ 17 РИБ 23 РИБ
10 28 ВДЛ 3 РИБ 7 РИБ 14 РИБ 18 РИБ 23 РИБ 29 РИБ 4 ОВН 8 ОВН 14 ОВН 19 ОВН
11 23 РИВ 29 РИБ 4 ОВН 9 ОВН 14 ОВН 19 ОВН 24 ОВН 28 ОВН 3 ТЛЦ 8 ТЛЦ 13 ТЛЦ
12 19 ОВН 25 ОВН 29 ОВН 3 ТЛЦ 8 ТЛЦ 13 ТЛЦ 17 ТЛЦ 20 ТЛЦ 24 ТЛЦ 28 ТЛЦ 2 БЛЗ
13 13 ТЛЦ 17 ТЕЛ 22 ТЛЦ 25 ТЛЦ 29 ТЛЦ 2 БЛЗ 6 БЛЗ 9 БЛЗ 12 БЛЗ 15 БЛЗ 18 БЛЗ
14 3 БЛЗ 6 БЛЗ 9 БЛЗ 12 БЛЗ 15 БЛЗ 18 БЛЗ 21 БЛЗ 24 БЛЗ 28 БЛЗ 29 БЛЗ 3 РАК
15 19 БЛЗ 22 БЛЗ 25 БЛЗ 28 БЛЗ 29 БЛЗ 3 РАК 6 РАК 8 РАК 11 РАК 13 РАК 16 РАК
16 4 РАК 6 РАК 9 РАК 11 РАК 13 РАК 16 РАК 18 РАК 21 РАК 23 РАК 26 РАК 28 РАК
17 17 РАК 19 РАК 21 РАК 23 РАК 26 РАК 28 РАК 1 ЛЪВ 3 ЛЪВ 5 ЛЪВ 7 ЛЪВ 10 ЛЪВ
18 29 РАК 1 ЛЪВ 3 ЛЪВ 5 ЛЪВ 8 ЛЪВ 10 ЛЪВ 13 ЛЪВ 15 ЛЪВ 17 ЛЪВ 19 ЛЪВ 22 ЛЪВ
19 10 ЛЪВ 13 ЛЪВ 15 ЛЪВ 17 ЛЪВ 19 ЛЪВ 22 ЛЪВ 24 ЛЪВ 26 ЛЪВ 29 ЛЪВ 1 ДЕВ 3 ДЕВ
20 22 ЛЪВ 24 ЛЪВ 26 ЛЪВ 29 ЛЪВ 1 ДЕВ 3 ДЕВ 6 ДЕВ 8 ДЕВ 10 ДЕВ 13 ДЕВ 15 ДЕВ
21 3 ДЕВ 6 ДЕВ 8 ДЕВ 11 ДЕВ 13 ДЕВ 15 ДЕВ 18 ДЕВ 20 ДЕВ 22 ДЕВ 24 ДЕВ 27 ДЕВ
22 16 ДЕВ 18 ДЕВ 20 ДЕВ 23 ДЕВ 24 ДЕВ 27 ДЕВ 29 ДЕВ 1 ВЗН 4 ВЗН 7 ВЗН 9 ВЗН
23 28 ДЕВ 29 ДЕВ 2 ВЗН 4 ВЗН 7 ВЗН 9 ВЗН 12 ВЗН 13 ВЗН 16 ВЗН 18 ВЗН 21 ВЗН
24 10 ВЗН 12 ВЗН 14 ВЗН 16 ВЗН 18 ВЗН 21 ВЗН 23 ВЗН 25 ВЗН 28 ВЗН 29 ВЗН 2 СКР

 

Ако желаете точно определяне на вашия асцендент, както и разположението на планетите в часа на Вашето раждане и прогноза за Вас, погледнете нашата страница Изготвяне на хороскопи - Рожденният хороскоп е това което търсите.